X
GO

VAKANTIE

De praktijk is het gehele jaar geopend. Indien dokter Farsi met vakantie is zal er een waarnemend arts in de praktijk werkzaam zijn.

 

Na 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u voor dringende zaken en spoedgevallen contact opnemen met huisartsenpost De Limes: 088-4274700. Meer informatie over de huisartsenpost kunt u vinden op http://www.huisartsenpostdelimes.nl

Het is alleen mogelijk de huisartsenpost te bezoeken na telefonische aanmelding bij het callcentrum. Deze waarneemdienst is alleen voor dringende gevallen bedoeld, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.