X
GO

 

 

Wie kan ik bellen als de praktijk gesloten is?

Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Buiten kantoortijden kunt u voor dringende gevalen bellen met de huisartsenpost De Limes in Leiden.

Telefoonnummer: 088-4274700 (belkosten tegen locaal tarief)

 

Wanneer kan ik bellen voor mijn onderzoeksresultaat?

Bellen voor uitslagen van bloedonderzoek en röntgenfoto's kan tussen 14.00 en 15.00 uur via tel.nr. 071-5762159.

Bent u aangesloten op MijnGezondheid.Net dan krijgt u via beveiligde mail bericht over het resultaat van uw bloedonderzoek.

 

Waar kan ik online meer informatie vinden over mijn klachten?

Antwoorden op medische vragen kunt u vinden op thuisarts.nl. De website is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap. U vind er uitgebreide informatie over de meest voorkomende klachten en aandoeningen.

 

Waarom vraagt de assistente naar mijn klachten als ik een afspraak met de huisarts wil maken?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 

Waar kan ik terecht voor een medicatiepaspoort?

U kunt hiervoor terecht bij uw apotheker. Een medicatiepaspoort kan u van pas komen, wanneer u verschillende medicijnen gebruikt en op reis gaat of een specialist gaat bezoeken. Het is een overzicht van uw medicatie, waarin de werkzame stof wordt genoemd en de dosering daarvan.

 

Heb ik een verwijsbrief nodig voor de fysiotherapeut?

U heeft in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut. Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven. Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist

 

Ik kom in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassingen. Waar kan ik hiervoor terecht?

U kunt dan contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente Voorschoten of kijken op voorschotenvoorelkaar.nl

 

Wat doet een praktijkondersteuner?

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam. De praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes en longziekten (COPD/astma), maar ook patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunt zij patiënten die willen stoppen met roken. De praktijkondersteuner GGZ kan u begeleiden bij psychische problemen. Na een aantal gesprekken bekijkt u gezamenlijk of er voldoende verbetering is of dat verwijzing voor een intensievere begeleiding noodzakelijk is.

De praktijkondersteuner Jeugd en Gezin is er om u te helpen bij het verhelderen van uw vragen en het vinden van passende antwoorden als uw kind en/of gezin problemen ondervindt.

 

Geeft de huisarts ook verklaringen af?

Regelmatig krijgen wij het verzoek een verzuimbriefje te schrijven voor de werkgever, school, of een verklaring dat een patient een vakantie heeft moeten annuleren. Wij hanteren het door de KNMG opgestelde advies: ‘de behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen’. Desgewenst kunt u wel een brief krijgen waarin bovenstaande staat beschreven, een zogenaamde verklaring van geen verklaring. U kunt wel een onafhankelijk arts vragen een verklaring te schrijven.