X
GO
  • *
  • *
  • *

Een vraag of klacht?

Wij stellen het op prijs dat wanneer u ontevreden bent of een vraag heeft, u dit met ons bespreekt. Dat kan onder andere via onderstaand klachtenformulier. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen, kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088-0229191.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt vinden op www.skge.nl.